Meme Rekonstrüksiyonu

jinekomasti

Meme Rekonstrüksiyonu

Meme Rekonstrüksiyonu

Meme kanseri kadın popülasyonda 1/8 oranında görülmekle beraber, toplumun bilinçlenmesi ve erken tanı yöntemleri sayesinde tedavi edilebilen bir hastalık olmaya başlamıştır. Buna karşın meme kanseri hastalarında uygulanacak kanser cerrahisine bağlı hastaların memelerini kaybetmeleri fikri ciddi bir fobi oluşturmaktadır. Bu hastalarda uygulanacak doğru rekonstrüksiyon yöntemleri sayesinde hastalar hem kaybettikleri memelerini geri kazanabilmekte hem de mevcut tedavileri aksamamaktadır.

Meme kanseri onarımlarında başlıca 2 farklı yaklaşım söz konusudur. Bunlardan ilki anında rekonstrüksiyon olup, uygun hastalarda memenin alınması ile eş zamanlı olarak ya kişinin kendi dokusundan yada implant veya doku genişleticiler kullanarak yapılan onarıma verilen isimdir. Bu yaklaşım ile hasta operasyondan çıktığında eski memesinin yerinde yeni yapılmış memesi bulunur ve hasta açısından gayet tatmin edici bir yöntemdir. Diğer yaklaşım ise geç onarımdır. Bu onarımda hastanın onkolojik tedavisi bitmesi sonrasında gerek kendi dokusundan gerekse implant-doku genişleticiler kullanarak yeni meme oluşturulması amaçlanır. Son yıllarda genel kabul gören yaklaşım anında onarım yönündedir. Fakat burada temel kısıtlayıcı kişinin genel sağlık durumu, evresi ve olası radyoterapi ihtimalidir. Bu yönde risk bulunan hastalarda ise anında rekonstrüksiyon aşamasında sıklıkla doku genişleticilerin kullanımı ön plandadır.

Meme rekonstrüktif ameliyatlarının sonucu iyileşmeye müteakip karşı memeye yapılacak müdahaleler sayesinde daha simetrik dışarıdan göze batmayan bir görünüşe kavuşabilmenizin yanında meme boyutunda azalma olması sebebiyle karşı tarafta meme kanser riskinde de azalma sağlanması mümkündür.